ASBIS PRIVATUMO POLITIKA

Ši Politika taikoma informacijai ir asmens duomenims, kuriuos interneto svetainėje www.asbis.lt (toliau vadinama „Svetaine“) gali rinkti bendrovė „ASBIS LV“ SIA, įregistruota pagal LV Respublikos įstatymus, registracijos numeris 50003960321, registracijos adresas Ateities g. 25B, Vilnius, Lietuva, telefonas +370-66047815, interneto svetainė www.asbis.lt (toliau vadinama ASBISC). Registruodamiesi Svetainėje ir (arba) pildydami kontaktinę formą sutinkate neprieštarauti šioje Privatumo politikoje aprašytai tvarkai ir apie save bendrovei ASBISC sąžiningai pateikti tikrą informaciją. ASBISC žino, kad jums rūpi, kaip informacija apie jus naudojama ir bendrinama, todėl mes vertiname jūsų pasitikėjimą, kad mes tai darysime rūpestingai ir išmintingai. ASBISC stengiasi laikytis ir paisyti jūsų pageidavimų dėl informacijos, kurią mes apie jus renkame savo Svetainėje.

Jei kurios nors šioje Privatumo politikoje esančios nuostatos pagal Kipro įstatymus būtų draudžiamos arba neįgyvendinamos, tai nepanaikins likusių šio dokumento nuostatų galiojimo ir įgyvendinamumo.

Asmens DUOMENYS  

Informacija ir asmens duomenys, kuriuos iš jūsų sužinome (įskaitant vardą, pavardę, titulą, telefono numerį, el. pašto adresą, pašto adresą, bendrovės pavadinimą, šalį ir pan., tačiau tuo neapsiribojant) padeda mums individualizuoti ir nuolat gerinti jūsų pasitenkinimą apsiperkant Svetainėje www.asbis.lt. Jūsų operacijų istorija ir asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate, saugiai laikomi mūsų duomenų bazėje ir minėtoms reikmėms gali būti perduodami tik su ASBISC susijusiems asmenims arba tam tikroms trečiosioms šalims, kurių patikimumą ir sąžiningumą atidžiai patikrinome.

ASBISC vykdomo asmens duomenų tvarkymo paskirtis: jūsų kaip naujo pirkėjo registracija Svetainėje, jūsų užsakymo registravimas ir mokėjimas už jį, ryšio su jumis palaikymas, buvusių, esamų ir potencialių pirkėjų duomenų analizė turint tikslą teikti paslaugas ir gerinti jų kokybę, optimizuoti rinkodarą, tobulinti verslo procedūras, reklamuoti, jūsų nurodytu el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu siųsti informacinio ir kito pobūdžio pranešimus, taip pat – laikytis reikalavimų, nustatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) Nr. 2016/679, kurį 2016 m. balandžio 27 d. priėmė Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija, ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Jei minėtos informacijos nepateiksite, jūsų užsakymas gali būti atšauktas arba jūsų el. pašto adresu gali būti neišsiųsta svarbi verslo informacija.

Veiksmų su asmens duomenimis ir jų tvarkymo metodų sąrašas: automatinis, rankinis ir kombinuotasis tvarkymas, įskaitant (sąrašas nėra baigtinis) rinkimą, registravimą, sisteminimą, struktūrizavimą, laikymą, adaptavimą arba modifikavimą, išgavimą, ieškojimą, naudojimą, informacijos atskleidimą perdavimo, platinimo ar kitais metodais, koordinavimą arba sujungimą, ribojimą, šalinimą arba naikinimą, įskaitant asmens duomenų tarptautinį perdavimą su ASBISC susijusiems asmenims arba tam tikroms trečiosioms šalims.

Visi asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi. Prieigą prie asmens duomenų turės tik asmenys, kuriuos šiam tikslui įgaliojo ASBISC. ASBISC, stengdamasi užkardyti neteisėtą duomenų pašalinimą arba keitimą, laikosi apsaugos normų ir procedūrų, kuriomis reglamentuojama apsauga nuo neteisėtos prieigos prie pirkėjų informacijos. ASBIS laikosi priimtų saugos normų, reglamentuojančių visas operacijas, į kurių sudėtį gali įeiti mokesčių mokėjimas per paslaugą, kuri teikiama šioje Svetainėje, įskaitant naudojamas šifravimo ir SSL paslaugas. Banko kortelių numeriai laikomi ne ilgiau nei reikia subjekto operacijai patikrinti ir įvykdyti. Žinokite, kad jums reikia rūpintis apsauga nuo neteisėtos prieigos prie jūsų slaptažodžio ir jūsų kompiuterio. Jei dirbate bendrojo naudojimo kompiuteriu, nepamirškite atsijungti.

Jūs turite teisę bet kada pareikalauti, kad ASBISC suteiktų prieigą prie jūsų asmens duomenų, patikslintų, ištrintų arba pašalintų neteisingus asmens duomenis (pagal bendrovei ASBISC tenkančias juridines, reguliavimo ir kitas prievoles), ištaisytų asmens duomenis, apribotų tvarkymą arba tvarkymo tikslą, pareikalauti asmens duomenų perkeliamumo, pateikti skundą priežiūros įstaigai arba duomenų apsaugos pareigūno kontorai (jei manote, kad buvo pažeistos jūsų juridinės teisės ir interesai), paprieštarauti tiesioginei rinkodarai ir (arba) automatiniam tvarkymui, įskaitant profiliavimą, atšaukti savo sutikimą. Jūs taip pat turite teisę gauti iš ASBISC pranešimą apie duomenų saugumo pažeidimą (arba didelę duomenų saugumo pažeidimo riziką), kuris turės įtakos jūsų interesams.

Sutikimas atšaukiamas raštiškai, išsiunčiant reikalavimą ASBISC adresu ASBIS LV SIA, Ateities g. 25B, Vilnius, Lietuva arba el. pašto adresu sales@asbis.lt. ASBISC įsipareigoja nutraukti asmens duomenų tvarkymą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pranešimo gavimo. Jūs suprantate ir sutinkate, kad tokiu atveju nebus įmanoma pasiekti jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslų.

Jūsų leidimas bendrovei ASBISC tvarkyti jūsų asmens duomenis galioja ir ASBISC jūsų asmens duomenis laiko visą jūsų paskyros egzistavimo Svetainėje laikotarpį, nebent savo sutikimą atšaukiate anksčiau, kaip nurodyta šiame dokumente.  Jei dėl kurios nors priežasties mūsų santykiai nutrūktų, jūs galėsite pareikalauti savo asmens duomenis pašalinti. Vis dėlto, šį reikalavimą įgyvendinti bus įmanoma, jei jis neprieštaraus galiojantiems teisės aktams ir jei ASBISC neturės teisėtų interesų minėtus duomenis tvarkyti ir laikyti. Jei jūsų asmens duomenų pašalinti neįmanoma, prieiga prie jūsų duomenų bus maksimaliai ribojama.

El. pašto naudojimo politika

Išskyrus šioje Politikoje nurodytus atvejus, jūsų el. pašto adreso, kurį mums perdavėte arba kurį kaip nors kitaip gavome jums naudojant šią Svetainę, ASBISC neparduos, nebendrins ir kitaip neplatins. Bet kurį el. pašto adresą, kuris bendrovei ASBISC tiesiogiai pateikiamas su internetiniais užsakymais, prašymais atsiųsti katalogą ir prašymais pateikti kitą informaciją, turės tik ASBISC ir su ja susiję asmenys. Jei reklaminių laiškų iš ASBISC ateityje gauti nenorėsite, praneškite mums apie tai el. paštu. Jei mums pateikiate savo pašto adresą ir (arba) el. pašto adresą, iš mūsų galite gauti periodinių laiškų, kuriuose informuosime apie naujus produktus ir paslaugas arba artėjančius įvykius. Jei minėtų laiškų gauti nenorite, praneškite mums el. paštu.

Slapukai

Mes, kaip ir daugelis mažmeninės prekybos svetainių, naudojame slapukus, kurie yra duomenų paketai, siunčiami į jūsų interneto naršyklę tam, kad mūsų Svetainės programa galėtų jus identifikuoti, kai pateksite į Svetainę. Yra nuomonių, kad slapukai kenkia privatumui, todėl svarbu, kad suprastumėte, jog slapukai jokios informacijos apie jus išgauti negali, jei jos savanoriškai nepateikiate. Dauguma interneto naudotojų slapukus jau vertina kaip naudingą internetinio apsipirkimo funkciją. Daugiau informacijos pateikiama mūsų Slapukų politikoje: http://www.asbis.com/cookies-policy.

Turite klausimų?

Jei turite klausimų dėl bet kurio šios Privatumo politikos elemento, kreipkitės į mus el. paštu sales@asbis.lt, ASBIS BALTICS SIA, Ateities g. 25B, Vilnius, Lietuva arba telefonu +370-66047815.