ASBISC Enterprises PLC politikos dėl atitikties eksporto reikalavimams atnaujinimas

ASBIS grupė vadovaujasi politika laikytis visų įstatymų ir reglamentų, kuriais nustatoma gaminių, paslaugų, programinės įrangos ir techninių duomenų, įsigyjamų pagal ASBIS sutartis su įvairiais tiekėjais, ir mūsų pačių gaminių, paslaugų, programinės įrangos ir techninių duomenų eksportavimo tvarka. Kiekvienas darbuotojas turi stengtis užtikrinti minėtą atitiktį. Visi pardavimo, paslaugų, siuntimo, apskaitos ir kitų skyrių darbuotojai, galintys turėti reikalų su eksportu, privalo susipažinti ir periodiškai peržiūrėti:

kad galėtų užtikrinti atitiktį reglamentams. Ypatingą dėmesį reikia skirti, kai techninė informacija teikiama užsieniečiams užsienyje arba šalies viduje, kai duomenys / programinė įranga siunčiama elektroninėmis priemonėmis ir kai eksportuojami su savimi gabenami daiktai.

ASBIS darbuotojams griežtai draudžiama parduoti arba siųsti bet kokį gaminį pažeidžiant eksporto įstatymus arba bandant juos apeiti siekiant asmeninės naudos. Parduoti ir siųsti prekes draudžiama asmenims ir (arba) įmonėms, įtrauktoms į JAV embargo šalių sąrašus ir (arba) ES sankcijų duomenų bazę, ir (arba) įtrauktoms į bet kuriuos aktualius eksporto kontrolės aktus ir reglamentus, ir (arba) įmonėms, kurios priklauso arba yra susiję su asmenimis, dirbančiais į minėtus sąrašus įtrauktose įmonėse. Be to, užsakymus vykdyti ir prekes siųsti draudžiama į tas valstybes, kurioms JAV ir (arba) ES taiko ekonomines arba prekybos sankcijas, nebent tokios operacijos būtų leidžiamos galiojančiuose įstatymuose. Jei šių reglamentų nesilaikoma, kyla pavojus užsitraukti baudžiamąją atsakomybę ir (arba) administracinių baudų ir bausmių, įskaitant dideles bausmes bendrovei ASBIS.

Be to, yra reglamentų, kuriuose akcentuojamas eksportuotų prekių galutinis naudojimas / galutinis naudotojas (žr. Jungtinių Valstijų 15 CFR 744.1 bendrąjį draudimą Nr. 4). Dėl to ASBIS turi akylai rinktis savo klientus ir sandorius. Vadinasi, dabar kaip niekad svarbu suprasti ir taikyti principą „pažink savo klientą“. Tik taip ASBIS galės laikytis „žinojimo“ standarto reikalavimų.

Konkrečiai, jokių sandorių negalima sudaryti su asmenimis, bendrovėmis ir šalimis, užsiimančiomis branduolinių raketų platinimu ir procesais, susijusiais su cheminėmis / biologinėmis medžiagomis, ir (arba) ginklais, jei nėra išduotas JAV komercijos departamento ir (arba) atitinkamos ES institucijos leidimas.

Visų ASBIS grupės bendrovių generaliniai direktoriai ir pardavimo direktoriai bendrai yra atsakingi už formalų šios politikos įteisinimą, įgyvendinimą ir laikymąsi atitinkamose įmonėse. Su šia politika reikia supažindinti kiekvieną su eksportu susijusį darbuotoją (produktų gyvavimo ciklo vadybininkus, produktų linijos pardavimo vadybininkus, pardavimo, paslaugų, logistikos, apskaitos ir kitų skyrių darbuotojus) ir padaryti ją prieinamą visiems bendrovės darbuotojams paviešinant ją skelbimų lentoje, įtraukiant į personalo instrukcijas arba generalinių direktorių nuožiūra nustatytomis kitomis priemonėmis. Visi minėti darbuotojai turi būti periodiškai lavinami, atnaujinant jų žinias apie eksporto kontrolės reikalavimų apimtį ir taikymą.

Bet kuris ASBIS darbuotojas, sužinojęs apie pažeistą bet kurį eksporto įstatymą ar reglamentą arba apie galimą jo pažeidimą turi tuoj pat pranešti „ASBISC Enterprises PLC“ direktorių valdybai.